Poyarkov  

2014 year

Illustration for P. Melnikov-Pechersky's story "Poyarkov"
Paper, charcoal, pastel. 90×70,5